Ons dienstenpakket

Succes is geen toeval; het kan alleen worden gerealiseerd door zorgvuldige analyse, planning en uitvoering

Administraties

  • Boekhouding
  • Salarisadministratie
  • Jaarrekening

Belastingen

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting

Advisering

  • Accountancy
  • Prestatie
  • Strategie

Accountancy

U moet begrijpen waar u nu bent en waarom, wat werkt en wat niet, en duidelijk definiëren waar u wilt zijn in de toekomst. Dat vraagt om een goede inrichting van uw administratie, inzichtelijke jaarrekening en duidelijke belastingaangifte. Alleen dan kan u bepalen welke actie noodzakelijk is om succes te bereiken, nu en in de toekomst.

 

Prestatie advies

Winst is als bloed voor het menselijk lichaam. Zonder winst kan een bedrijf niet overleven. Winst vormt de basis zodat u uw (prive-) uitgaven kunt financieren. Wij identificeren uw kritische succesfactoren, zodat uw onderneming beter zal scoren. Dit presenteren wij in een overzichtelijk dashboard.

 

Strategie advies

Jaarlijks vertalen wij uw doelstellingen in een One Page financieel plan en samen komen wij met een duidelijk strategie. Zo kunt u concentreren op de uitvoering en bij gewijzigde omstandigeheden uw plan aanpassen om uw gewenste succes te realiseren.

Over onze diensten: