Downloads

Apps

Met de Cliëntonline- App heeft u toegang tot uw dossiers en kunt u uw dossiers inzien en aangiften en jaarrekening accorderen.
Klik hier voor app van Apple store en Android shop.

Daarnaast bieden wij onze Accountants App voor nieuwsberichten, snelle vragen, afspraken en toegang tot uw cijfers. Klik hier voor voor deze app in Apple store en Android shop.

Met de Snelstart App direct factureren uploaden en zelfs factureren. Klik hier voor deze app in Apple store en Android shop

 

Download tip: Waardevolle boekjes voor uw bedrijf

O.a. met 335 tips voor een succesvol MKB-bedrijf door Marcel Spoelstra

Loonadministratie formulieren

De onderstaande formulieren dienen voor de salarisadministratie. Bij nieuwe werknemers verzoeken wij u het Stamformulier werknemer en de Loonbelastingverklaring in te vullen. Bij wijzigingen hoeft u alleen de naam en de gewijzigde gegevens in te vullen op het stamformulier van de werknemer. Voor periodieke maand mutaties zoals overwerk, netto vergoedingen als reiskosten en inhouding voorschotten kunt gebruik maken van het maand mutatieformulier. Dit formulier dient uiterlijk voor de 20e van iedere maand bij ons binnen te zijn. Klik met de linkermuisknop op de link en kies ‘bewaar als’. De ingevulde formulieren en bijlagen kunt u e-mailen info@spoelstra.ac