Gebruiksaanwijzing

Ook accountants hebben een gebruiksaanwijzing. Vijf aspecten om rekening mee te houden:

Gebruiksaanwijzing

1. Kom niet aanzetten met de beruchte schoenendoos met bonnetjes. Cijfers zijn een tool of management. Die moet u zelf ordenen, dan weet u wat er omgaat in het bedrijf. Bovendien beperkt u de accountantskosten: wat u doet, hoeft de accountant niet te doen.

2. Maak prijsafspraken. Voor al onze werkzaamheden geven wij vooraf een prijsopgaaf. U weet dus vooraf wat het gaat kosten. Geen verrassing achteraf. Onze algemene-voorwaarden zijn helder.

3. Probeer uw accountant geen rad voor de ogen te draaien, want u blijft zelf verantwoordelijk als het misgaat. U bent immers verplicht om de accountant van alle relevante gegevens te voorzien – ook van bijvoorbeeld lopende rechtszaken of claims – en daar tekent u ook voor.

4. Bovendien hebben Accountantskantoren de wettelijke verplichting zich te houden aan de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Deze wettelijke verplichtingen hebben ook consequenties voor de relatie met ons kantoor.

5. Accountants achten het van groot belang dat klanten maar ook medewerkers en of derden op adequate en veilige wijze klachten kunnen uiten over werkzaamheden of medewerkers van het kantoor. Hebt u een klacht? Laat dit aan het kantoor weten. Hiervoor zijn een tweetal regelingen de Klachtenregeling en Klokkenluidersregeling. Bent u echter tevreden laat het andere weten!