Proactief advies

Een Proactief Accountant toont betrokkenheid en wilt u helpen

Proactieve werkwijze

Een Proactieve Accountant toont betrokkenheid en wil u helpen…

Bovendien fungeert hij als business partner, informeert naar uw doelstellingen, houdt regelmatig contact, geeft u inzicht in de behaalde resultaten en helpt u succesvol zijn. Ook belast hij niet ieder belletje en mailtje door, hanteert vaste prijzen. Hij belt en mailt u snel terug en heeft geen drempels door gratis vooroverleg.

Wij geloven niet dat u uw financiele bestemming bereikt als u uw accountant slechts eenmaal per jaar voor uw jaarrekening en aangifte spreekt. Volgens ons advieswiel zijn er altijd 8 adviesonderwerpen; groei, winst, cashflow, belastingbesparing, activa bescherming, koop/verkoop, pensioen en nalatenschap. Samen stellen wij dan een A4 plan op om dit te realiseren.

Proactieve Accountant

Proactieve werkwijze

Een Proactieve Accountant:

 • Toont betrokkenheid
 • Wilt u helpen
 • Fungeert als Business partner
 • Informeert naar uw doelstellingen
 • Houdt regelmatig contact
 • Geeft u inzicht in behaalde resultaten
 • Helpt u succesvol te zijn
 • Belast niet ieder belletje, mailtje door
 • Hanteert vaste prijzen
 • Belt u en mailt u snel terug
 • Heeft geen drempels
 • Biedt gratis overleg